Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                             

BO SŁOŃCE ŚWIECI KAŻDEMU...

 

 

Dzięki opracowanemu przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bąkowicach projektowi „Bo słońce świeci każdemu”, szkoła otrzymała dotację charytatywną w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, udzielaną przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Projekt został wyłoniony spośród 299 projektów z całego kraju. Jest on jedynym projektem z powiatu namysłowskiego oraz jednym z dwóch projektów województwa opolskiego. Na 133 przyznane dotacje, nasza jest siódma, co do wielkości i została udzielona na projekt służący pomocy dzieciom z rodzin ubogich lub bezrobotnych. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone za zakup najnowocześniejszego sprzętu techno – dydaktycznego – tablicy interaktywnej.

Celem projektu jest kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych uczniów, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia, wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod aktywizujących w pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijanie wśród uczniów nowych zainteresowań, pielęgnowanie talentów, zagospodarowanie czasu wolnego, a także przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci z rodzin ubogich lub bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do 38 uczniów klas I – VI pochodzących z rodzin ubogich lub bezrobotnych. Zaplanowaliśmy bogaty program zajęć opartych o innowacyjne projekty badawcze, wykorzystujące możliwości i zasoby tablicy interaktywnej, której zastosowanie pozwoli na poprawienie efektywności procesu nauczania, zwiększenie zaangażowania uczniów oraz bliższy kontakt z uczniami poprzez: prowadzenie dynamicznych i interesujących lekcji, zastosowanie urządzeń stymulujących aktywność uczniów, wykorzystanie wszelkich dostępnych materiałów edukacyjnych, takich jak dowolne aplikacje komputerowe, filmy, skanowane zdjęcia, mapy, schematy, tabele i inne dokumenty, nanoszenie notatek, ich druk i zapis w komputerze, rozpoznawanie odręcznego pisma za pomocą wbudowanej funkcji OCR, szybkie stworzenie archiwum przeprowadzanych zajęć w postaci filmów AVI, plików PDF, czy automatycznie tworzonych stron internetowych.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Marioli Medyk, Dyrektora 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Namysłowie, za wsparcie przy opracowywaniu projektu.

            R. Boduch

wstecz